Hồ Thị Ngọc Diễm hiện đang là biên tập viên cho Thuốc Mê 247 tốt nghiệp tại Đại Học Y Dược Phạm Ngọc Thạch. Với 4 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các thông tin sức khỏe y tế cộng đồng, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Hồ Thị Ngọc Diễm
  • Ngày – tháng – năm: 04/07/1994
  • Email: ngocdiem213@gmail.com
  • Chức Vụ:  Biên tập viên tại Thuốc Mê 247

Hồ Thị Ngọc Diễm

Hồ Thị Ngọc Diễm