Lương Thành Trung hiện là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt và đăng tải nội dung trên website http://thuocme247.com/. Đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong việc kiểm duyệt nội dung về mảng thuốc mê, nhằm đảm bảo các thông tin đăng tải là chính xác và đầy đủ nhất… Đảm bảo nội dung khi được xuất bản sẽ đem đến cho khách hàng những thông tin hữu ích nhất

Thông tin liên hệ:

  • Họ và tên: Lương Thành Trung
  • Ngày – tháng – năm: 02/05/1992
  • Email: luongthanhtrung@gmail.com
  • Chức Vụ: Kiểm Duyệt Nội Dung
Lương Thành Trung
Lương Thành Trung